Over Ons

Global Minorities Alliance is een non-profit, non-gouvernementele mensenrechtenorganisatie.

Wij geloven dat alle mensen, ongeacht hun kleur, geloof, ras, religie of geslacht, moeten worden behandeld als gelijken.

Er is een significante verbetering zichtbaar ten opzichte van de behandeling van minderheden in sommige delen van de wereld in de laatste 3-4 decennia, maar minderheden in veel andere delen van de wereld blijven lijden onder misbruik van hun mensenrechten in de handen van staatsrechtelijke en niet-staatsrechtelijke actoren die met straffeloosheid gruweldaden aan hen toe brengen.

Groeiende onrechtvaardigheid, ongelijkheid, discriminatie, onderdrukking, fysiek geweld en huiselijk geweld tegen vrouwen en kinderen, toenemende aantallen in incidenten van verkrachting van vrouwen, martelingen, moorden, buitengerechtelijke executies, onterechte gevangenisstraf, het ontzeggen van het recht op vrije vergadering, vrijheid van meningsuiting, de ontvoering en de daaropvolgende gedwongen huwelijken van vrouwen die tot minderheden behoren, staan haaks op het fundamentele recht om een religie te belijden, propageren, een God te aanbidden en het verkondigen van een religie.
Het is teleurstellend dat er anno 2013 nog altijd een aantal landen is, waar de kinderen van minderheden nog altijd worden beknecht.

De afwezigheid van eerlijkheid, transparantie, meritocratie en de rechtsstaat in het algemeen, in sommige landen, laat minderheden kwetsbaarder voor misbruik, als de machtige en invloedrijken in deze wetteloze landen het als hun geboorterect zien om minderheden te mishandelen als ze kiezen. In sommige delen van de wereld wordt de integratie van minderheden in de samenleving beperkt door het ontwerp van de opgedrongen onderwerping.

Wij pleiten voor een einde aan de stelselmatige discriminatie van minderheden in welke vorm dan ook en dringen er bij de regeringen van de betreffende landen op aan, door middel van hervormingen, gericht op het bieden van gelijke rechten aan de armen en de achtergestelden, in de samenleving te bewerkstelligen.

Niemand kan kiezen waar ze geboren worden of als wie ze zijn geboren. Te worden geboren in een minderheids-gemeenschap mag niet betekenen dat men een leven leidt waarin men lijdt onder de handen van eigen landgenoten.

Lege beloftes door politici om het lot van minderheden te verbeteren, zijn vergeten bijna nog voordat de stembussen worden geleegd. Zo zijn ook de toezeggingen van de internationale gemeenschap om het leven van de minderheden in de nasleep van natuurrampen te verbeteren zeer zelden vertaald in de realiteit.

Wij zeggen “genoeg is genoeg” en wij roepen de internationale gemeenschap en gelijkgestemde organisaties en individuen over de hele wereld om ons te steunen in onze inzet voor het verbeteren van de situatie van minderheden over de hele wereld.

In de 21e eeuw zou onmenselijke behandeling ten opzichte van minderheden voor eens en voor altijd moeten ophouden te bestaan.

uk fr gr sp NT
nt fb gma

To support the work of GMA donate here:

danate scam

f you received any email from GMA from a public domain (e.g. @gmail.com, @yahoo.com) please kindly forward it to info@globalminorities.co.uk for verfication. Thank you!

Scottish Registered Charity No: SC045088
Copyright © 2018 Global Minorities Alliance

Website powered by BT

Website powered by BT