Doelstellingen

Global Minorities Alliance (GMA) is toegewijd aan het versterken van de stem van de gemeenschappen van minderheden over de hele wereld.

Armoedebestrijding

We stellen ons een wereld voor waar niemand extreme armoede hoeft te lijden.

Minderheden in landen van bijzondere zorg over de hele wereld leven in ontstellend slechte omstandigheden.

Het gebrek aan, of de afwezigheid van, ontwikkelingswerk door autoriteiten in door minderheden bevolkte gebieden, leidt tot een verdere verarming van de minderheden. We zijn daarom begonnen met een 'Wereldwijde Armoedebestrijding Campagne' welke zich richt op het verminderen van armoede door middel van:

  • Onderwijs
  • Media
  • Bepleiten van campagnes
  • Kleine bedrijven

Interfaith Harmony / interreligieuze harmonie

Wij zijn toegewijd en hebben ons verbonden aan het bevorderen van interreligieuze harmonie in een wereld die helaas steeds verdeelder en gepolariseerd raakt langs religieuze lijnen. We bevorderen interreligieuze harmonie via interreligieuze dialoog, discussie, interreligieuze studiekringen, interreligieuze conferenties en via interreligieuze campagnes.

In 2014 zijn we van plan om een 'World Interreligieuze Conferentie' te organiseren in het Verenigd Koninkrijk, waarvan wij hopen dat die zal worden bijgewoond door vertegenwoordigers van verschillende religies uit de hele wereld.

Idealiter zouden we graag ten minste een Interfaith School in elk land van de wereld gericht op ethiek, alsook op het onderwijzen van hedendaagse onderwerpen, willen opzetten.

We hebben een multi-media presentatie over de schadelijke effecten van gebroken interreligieuze relaties, met aanbevelingen voor het bevorderen van interreligieuze harmonie, voorbereid.

Wij streven ernaar om onze interreligieuze presentatie op scholen, hogescholen, universiteiten, bij vertegenwoordigers van overheden en bij organisaties in het bedrijfsleven in het Verenigd Koninkrijk en over de hele wereld aan te bieden.

Onderwijs

Het is onze visie om het onderwijs voor ieder kind uit een minderheid rond de wereld betaalbaar, toegankelijk en mogelijk te maken. Waar armoede kinderen uit minderheden belemmert, in het gaan naar school of het bereiken van hoger onderwijs, uit gebrek aan financiële middelen, zullen we praktische hulp te bieden.

Vrouwen Empowerment

Wij geloven dat de patronen van discriminatie en misbruik op grond van geslacht, in vele delen van de wereld, vrouwen analfabeet, ingetogen en afhankelijk van mannen hebben gehouden.

De schokkende schending van de rechten van vrouwen in minderheden, zij het van huiselijk geweld tot verkrachtingen tot gedwongen huwelijken, vraagt om krachtige maatregelen en wetgevende hervormingen.

We zullen bijdragen tot de emancipatie van vrouwen door:

  • Beschut Wonen 
  • Verminderen analfabetisme 
  • Kleine bedrijven 
  • Voorspraak 
  • Rechtsbijstand

Hervorming van discriminerende wetten

Door bewustwording te creeren, ten opzichte van de situatie van minderheden, willen we zorgen voor veranderingen in de wetten die de mensenrechten van de getroffenen discrimineren en misbruiken. Op deze manier kunnen we helpen om gelijke rechten en universeel respect voor taalkundige, religieuze en etnische minderheden te bereiken.

Vreedzame coëxistentie

Het is ons doel om vreedzaam samenleven mogelijk te maken tussen mensen van verschillende religies en achtergronden door het verzorgen van opleidingen door middel van projecten, cursussen en workshops.

uk fr gr sp NT
nt fb gma

To support the work of GMA donate here:

danate scam

f you received any email from GMA from a public domain (e.g. @gmail.com, @yahoo.com) please kindly forward it to info@globalminorities.co.uk for verfication. Thank you!

Scottish Registered Charity No: SC045088
Copyright © 2018 Global Minorities Alliance

Website powered by BT

Website powered by BT